Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010120 เสื้อ โบว์ธงชาติไทย เสื้อ SHT-POL-0120 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010121 เสื้อ ลูกอีสานรักชาติ เสื้อ SHT-POL-0121 ไม่อยู่ฯ
0000010122 เสื้อ Red Everyday เสื้อ SHT-POL-0122 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010123 เสื้อ Democracy Disapear เสื้อ SHT-POL-0123 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010124 เสื้อ SHT-POL-0124 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010125 เสื้อ นปช.ลายดอก เสื้อ SHT-POL-0125 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010126 เสื้อ ความจริงวันนี้ (คอปก) เสื้อ SHT-POL-0126 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010127 เสื้อ We Vote No (คอปกสีน้ำเงิน) เสื้อ SHT-POL-0127 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010128 เสื้อ วิ่งไล่ลุง @ อุบลราชธานี เสื้อ SHT-POL-0128 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010129 เสื้อ ตาสว่างกว่าเดิม (พร้อมลายเซ็นสมยศ เจ๋งดอกจิก) เสื้อ SHT-POL-0129 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010130 ไม่เอาพรรคทหาร เสื้อ SHT-POL-0130 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010131 เสื้อ หูกระต่ายนกหวีด เสื้อ SHT-POL-0131 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010132 เสื้อ The Power of Change เสื้อ SHT-POL-0132 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010133 เสื้อ TV24 เสื้อ SHT-POL-0133 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010134 เสื้อ ศิลปะ กวี ดนตรี แห่งการต่อสู้ เสื้อ SHT-POL-0134 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010135 เสื้อ หมุดคณะราษฎร 2475 เสื้อ SHT-POL-0135 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010136 เสื้อ ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธคสช. (ลายคนถือป้าย) เสื้อ SHT-POL-0136 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010137 เสื้อ ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธคสช. (ลายตัวหนังสือ) เสื้อ SHT-POL-0137 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010139 เสื้อ ไพร่ เสื้อ SHT-POL-0139 ไม่อยู่ฯ
0000010140 เสื้อ รวย ควย เสื้อ SHT-POL-0140 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010141 เสื้อ Love Cat Hate Coup เสื้อ SHT-POL-0141 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010142 เสื้อ Back to the 80s (สีดำ) เสื้อ SHT-POL-0142 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010143 เสื้อ รัฐบาลเฮงซวย เสื้อ SHT-POL-0143 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010144 เสื้อ ทุกเสียงมีความหมาย เสื้อ SHT-POL-0144 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010146 เสื้อ เสธ.แดง เสื้อ SHT-POL-0146 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ