Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010091 เสื้อ รณรงค์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เสื้อ SHT-POL-0091 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010094 เสื้อ รวมแฮชแทกแฟลชม็อบต้นปี 2563 เสื้อ SHT-POL-0094 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010095 เสื้อ Fuck Prayuth เสื้อ SHT-POL-0095 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010096 เสื้อ เชื่อกูแต่แรกก็จบแล้ว จอมพลป. เสื้อ SHT-POL-0096 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010098 เสื้อ หมุดคณะราษฎร 63 เสื้อ SHT-POL-0098 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010099 เสื้อ กูKult (สีเหลือง) เสื้อ SHT-POL-0099 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010103 อย่าแตะ อาจถึงตาย เสื้อ SHT-POL-0103 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010104 เสื้อ Do you hear the people sing และภาพวาดของโคเซ็ท เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010106 เสื้อ ไพร่ เสื้อ SHT-POL-0106 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010108 เสื้อ ทะลุแก๊ซ เสื้อ SHT-POL-0108 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010110 เสื้อ Chan O Cha Metalica เสื้อ SHT-POL-0110 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010111 เสื้อ กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ เสื้อ SHT-POL-0111 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010112 เสื้อ 112 เพนท์สี เสื้อ SHT-POL-0112 ไม่อยู่ฯ
0000010113 เสื้อ กำนันสุเทพ เสื้อ SHT-POL-0113 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010114 เสื้อ Back to the 80s (สีขาว) เสื้อ SHT-POL-0114 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010115 เสื้อ Prayuth and Trump เสื้อ SSHT-POL-0115 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010116 เสื้อ ยุบสภาไม่เอา No สว. เสื้อ SHT-POL-0116 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010118 เสื้อ พึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎร เสื้อ SHT-POL-0118 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010120 เสื้อ โบว์ธงชาติไทย เสื้อ SHT-POL-0120 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010121 เสื้อ ลูกอีสานรักชาติ เสื้อ SHT-POL-0121 ไม่อยู่ฯ
0000010122 เสื้อ Red Everyday เสื้อ SHT-POL-0122 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010123 เสื้อ Democracy Disapear เสื้อ SHT-POL-0123 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010124 ประชาชนไม่สบายใจ เสื้อ SHT-POL-0124 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010125 เสื้อ นปช.ลายดอก เสื้อ SHT-POL-0125 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010126 เสื้อ ความจริงวันนี้ (คอปก) เสื้อ SHT-POL-0126 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ