Skip to main content

เสื้อของผู้ชุมนุมกปปส.ข้อความบนเสื้อพยายามจะสื่อว่าผู้สวนใจคือหนึ่งใน 10 ล้านคนที่ออกมาร่วมชุมนุม

ประเภท

คำสำคัญ