Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ (ประท้วงประชามติ) ป้ายประท้วง Holding Number BAN-POL-0013
เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ (ประท้วงรัฐประหาร) ป้ายประท้วง STA-POL-0006
เยาวชน ปาตานี ปลดแอก ป้ายประท้วง
เล่าขบวนผ่านเสื้อ: บุรีรัมย์ปลดแอก เสื้อ
เสื้อ "ชังชาติพ่อง INAHEE" เสื้อ ไม่อยู่ฯ
เสื้อ Compromise Mode เสื้อ Holding Number SHT-HUM-0007
เสื้อ Free Thailand Free Political Prisoners เสื้อ SHT-POL-0251 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ FreeArt No112 เสื้อ SHT-POL-0239
เสื้อ Human Rights เสื้อ SHT-HUM-0001 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ Ik ben ราษฎร เสื้อ SHT-POL-0235
เสื้อ Jiam The Master แดง(ไม่)เจียม เสื้อ SHT-POL-0248 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ MBK39 (ลายลูกกรงสีดำ) เสื้อ SHT-POL-0028
เสื้อ Respect Human เสื้อ SHT-HUM-0002 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ Return Sombath Somporn เสื้อ SHT-HUM-0009 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ save wanchalearm เสื้อ SHT-HUM-0004
เสื้อ Siam Where are you เสื้อ SHT-HUM-0006
เสื้อ Son of a Bitch งานสร้างสรรค์ขัดใจ "ลุงตู่" เสื้อ
เสื้อ กลุ่มแดงสยาม เสื้อ SHT-POL-163 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ กัญชงกัญชา คือยารักษาชีวิต เสื้อ SHT-HEA-0001
เสื้อ ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ เสื้อ SHT-POL-0238 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ คนจนไม่ใช่คนอื่น เสื้อ SHT-WEL-0001 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ คัดค้าน 112 (Design ป้ายทางหลวง) เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ จะ 4 ปีแล้วนะไอ้สัตว์ เสื้อ SHT-POL-0010
เสื้อ จัสติน เสื้อ
เสื้อ นปช. ความจริงวันนี้ เสื้อ SHT-POL-0017