Skip to main content

พิพิธภัณฑ์สามัญชน (Museum of Popular History)

พิพิธภัณฑ์สามัญชน (Museum of Popular History) เริ่มดำเนินการในปี 2561 หลังกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพจากกรุงเทพไปขอนแก่น อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งได้รับแรงบันดาลใจในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หลังไปเข้าร่วมกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพที่จังหวัดขอนแก่นและประทับใจที่ตอนจบของกิจกรรมมีการนำผ้าขาวมาปูบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นแล้วให้ผู้ร่วมเดิมพิมพ์รอยเท้าด้วยสีบนผืนผ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทีมเดินได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค์และเดินเท้าเป็นระยะทางกว่าสี่ร้อยกิโลเมตรถึงจังหวัดขอนแก่น แต่ต่อมาผ้าผืนดังกล่าวหายสาปสูญไปจึงเกิดแรงบันดาลใจว่าควรมีบุคคลหรือองค์กรทำหน้าที่อนุรักษ์สิ่งของที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

หลังเริ่มดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์สามัญชนทำการเก็บสะสมของที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในหลากหลายประเด็นและหลากหลายชุดความคิดหรืออุดมการณ์ภายใต้ปรัชญาขององค์กรว่าทุกประเด็น ทุกความเชื่อ มีพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์นี้

ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทางพิพิธภัณฑ์ยังไม่มีอาคารสถานที่ที่ใช้จัดแสดงสิ่งของเป็นการถาวร แต่เน้นทำงานบนพื้นที่ออนไลน์เป็นหลักโดยเปิดเพจเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนจะเริ่มเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ commommuze.com ในเดือนสิงหาคม 2563

นอกจากการนำเสนอข้อมูลในฐานะพิพิธภัณฑ์ออนไลน์แล้ว ทางพิพิธภัณฑ์ยังแสวงหาความร่วมมือกับหน่อวยงานและองค์กรต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นิทรรศการหมุนเวียนหรือการบรรยายสาธารณะตามแต่โอกาสจะอำนวยด้วย

พันธกิจ

  1. เก็บรักษาสิ่งของที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
  2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับของสะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบล่างขึ้นบนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านของสะสมและวัตถุจัดแสดง

บริการของทางพิพิธภัณฑ์

  1. บริการข้อมูลเกี่ยวกับของสะสมที่มีส่วนสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
  2. ให้บริการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และรวมถึงการบรรยายสาธารณะ
  3. ให้ยืมของจัดแสดงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา งานวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสารมวลชน และกิจกรรมแสวงกำไรบางประเภท ทั้งรูปแบบให้เปล่าและมีค่าใช้จ่ายตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ยื
  4. ให้บริการเก็บรักษาและการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารหรือจดหมายเหตุ archives แก่องค์กรภาคประชาชนหรือกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

สนับสนุนการทำงานของพิพิธภัณฑ์

  1. บริจาคของสะสมหรือวัตถุจัดแสดง ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0852335316 อีเมล [email protected] หรือกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์สามัญชน (@commommuze) กล่องข้อความทวิตเตอร์พิพิธภัณฑ์สามัญชน @commonners และ กล่องข้อความอินสตาแกรม Museum of Popular History
  2. บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน บัญชีเลขที่ 138 - 4 -57165-7 ชื่อบัญชี นาย อานนท์ ชวาลาวัณย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา อินทามระ