Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010206 เสื้อ ผนงรจตกม เสื้อ SHT-POL-0206 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010207 เสื้อ คนรักประชาธิปไตยห่วงใยทักษิณ เสื้อ SHT-POL-0207 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010208 เสื้อ Invictus เสื้อ SHT-POL-0208 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010209 เสื้อกั๊กรอเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0209 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010210 เสื้อกั้กหนังติดแผ่นรีดการเมือง เสื้อ SHT-POL-0210 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010211 เสื้อ เสื้อลายเซ็นทักษิณ เสื้อ SHT-POL-0211 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010212 เสื้อตัวที่ 90 เสื้อ SHT-POL-0212 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010213 เสื้อ www.ทิ้งกูเลย.com เสื้อ SHT-POL-0213 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010214 เสื้อ ฉันเกิดในยุค เสื้อ SHT-POL-0214 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010215 เสื้อ งานรำลึก 37 ปี บุญญสนอง บุณโยทยาน เสื้อ SHT-POL-0215 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010217 เสื้อ I here too ประยุทธ์นั่งรถถัง เสื้อ SHT-POL-0217 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010219 เสื้อ ฉันคือราษฎร เสื้อ SHT-POL-0219 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010220 เสื้อปฏิรูป ≠ ล้มล้าง เสื้อ SHT-POL-0220 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010222 เสื้อ NO 112 โดย Freeart เสื้อ SHT-POL-0222 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010223 เสื้อ หมุดภาษาล้านนา เสื้อ SHT-POL-0223 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010224 เสื้อ เดินทะลุฟ้า เสื้อ SHT-POL-0224 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010225 เสื้อ กล้ามาก เก่งมาก ประชาชน เสื้อ SHT-POL-0225 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010226 เสื้อ Dictatorshit เสื้อ SHT-POL-0226 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010227 เสื้อเปื้อนคราบสีจากการชุมนุม 13 ตุลาคม 2563 เสื้อ SHT-POL-0227 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010228 เสื้อ ศักดินา เสื้อ SHT-POL-0228 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010229 เสื้อ ไผ่ ดาวดิน (อ๋องแอ๋งอีดิชัน) เสื้อ SHT-POL-0229 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010230 เสื้อ เรารักพระบรมฯ เสื้อ SHT-POL-0230 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010231 เสื้อ รณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง 2564 โดย FreeArt เสื้อ SHT-POL-0231 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010233 เสื้อ ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับ รัฐธรรมนูญรัฐประหาร เสื้อ SHT-POL-0233 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010234 เสื้อ เลือกตั้ง 62 เสื้อ SHT-POL-0234 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ