Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
เสื้อ นปช. ลายดอก เสื้อ SHT-POL-0125
เสื้อ นปช. เคลื่อนพลคนประชาธิปไตย เสื้อ SHT-POL-0057
เสื้อ นุ๊ก จัสติน เสื้อ SHT-POL-0240 ไม่อยู่ฯ
เสื้อ บำนาญแห่งชาติ ลายปิ่นโต เสื้อ SHT-WEL-0002 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ ปล่อยเพื่อนเรา โดย PHAR เสื้อ SHT-POL-0243 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ ปล่อยเพื่อนเรา โดย พลเมืองโต้กลับ เสื้อ SHT-SPG-0009
เสื้อ มายด์ ภัสราวลี เสื้อ SHT-POL-0232 ไม่อยู่ฯ
เสื้อ รณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง 2564 โดย FreeArt เสื้อ SHT-POL-0231
เสื้อ วงสามัญชน เสื้อ SHT-SPG-0002 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ วิวัฒนาการไพร่ โดยเยาวชนปลดแอก เสื้อ SHT-POL-0253 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ สามัญชน โดยกลุ่มดาวดิน เสื้อ SHT-SPG-0003 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ อย่าแตะกรวย อาจถึงตาย เสื้อ SHT-POL-0103
เสื้อ ฺBangkok Dangerous เสื้อ SHT-POL-0075
เสื้อ เทพารักถิ่น หยุดถ่านหิน เสื้อ SHT-ENC-0003 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ เทใจให้เทพา เสื้อ SHT-ENC-0006 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ เปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญแห่งชาติ (สีดำ) เสื้อ SHT-WEL-0003 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ เปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญแห่งชาติ (สีฟ้า) เสื้อ SHT-WEL-0004 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ เราไม่ทอดทิ้งกัน ศปช. เสื้อ SHT-POL-0083
เสื้อ โยธะการักษ์ถิ่น ที่ดินคือชีวิต เสื้อ SHT-ENC-0001 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรรม เสื้อ SHT-POL-0250 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับ รัฐธรรมนูญรัฐประหาร (2550) เสื้อ SHT-POL-0233
เสื้อจ่านิวจำลอง (สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์) เสื้อ
เสื้อพิมพ์ลายสุรชัย แซ่ด่าน และหมวกดาวแดงมีลายเซ็นของสุรชัย แซ่ด่าน เสื้อ
เสื้อยืด Do you hear the people sing และภาพวาดของโคเซ็ท เสื้อ
เสื้อเปื้อนสี 13 ตุลา 63 เสื้อ