Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010036 เสื้อ จุดไฟในสายลม เสื้อ SHT-POL-0036 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010037 เสื้อ ไม่หยาบคาย ไม่บิดเบือน เสื้อ SHT-POL-0037 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010038 WE vote no 2007 (สีขาว) เสื้อ SHT-POL-0038 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010039 เสื้อ คณะราษฎร (สีขาว) เสื้อ SHT-POL-0039 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010040 เสื้อ Saturday voice for Democracy เสื้อ SHT-POL-0040 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010041 เสื้อ Thai say No ไม่รับรัฐธรรมนูญคมช. เสื้อ SHT-POL-0041 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010042 เสื้อ MBK39 (ลายเส้นรูปผู้ต้องหากำลังเดิน) เสื้อ SHT-POL-0042 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010043 เสื้อ No นายกคนนอก (สีดำ) เสื้อ SHT-POL-0043 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010044 เสื้อ วิ่งไล่ลุง วิ่งเพื่อประชาธิปไตย นครสวรรค์ เสื้อ SHT-POL-0044 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010045 เสื้อ รังเกียจเผด็จการ พื้นขาวรูปรถถัง เสื้อ SHT-POL-0045 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010046 เสื้อ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล "พวกคุณมันไม่มีกระดูกสันหลัง" เสื้อ SHT-POL-0046 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010047 เสื้อ ยุทธศาสตร์ทาส 20 ปี เสื้อ SHT-POL-0047 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010048 เสื้อ ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธคสช. เสื้อ SHT-POL-0048 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010049 เสื้อ ร่วมรื้อ ร่วมร่าง ร่วมสร้างรัฐธรรมนูญ เสื้อ SHT-POL-0049 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010050 เสื้อ Speech Limit 44 เสื้อ SHT-POL-0050 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010051 เสื้อ ข้าราษฎร ใช้ในราษฎรเท่านั้น เสื้อ SHT-POL-0051 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010052 เสื้อ SHT-POL-0052 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010053 เสื้อ คนอยากเลือกตั้ง UN62 เสื้อ SHT-POL-0053 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010054 เสื้อ ฉันรักนิติราษฎร ฉันรักสมศักดิ์ เสื้อ SHT-POL-0054 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010055 เสื้อ หมุดคณะราษฎร 2475 เสื้อ SHT-POL-0055 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010056 เสื้อ เราถูกจำกัดความคิด เขาถูกริดรอนเสรีภาพ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010057 เสื้อ เคลื่อนพลคนประชาธิปไตย อักษะปราบกบฎ เสื้อ SHT-POL-0057 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010058 เสื้อ ไอ้พวกนักกิจกรรมออกมาเคลื่อนไหว เสื้อ SHT-POL-0058 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010059 เสื้อ ประชามติคือสิทธิ คืออนาคต เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010062 เสื้อ อีสานปฏิวัติ เสื้อ SHT-POL-0062 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ