Skip to main content

เสื้อ Virus "Tu" Han จัดทำโดย เพจเสื้อยืดการเมือง ทำขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกแรก ช่วงปี 2563 

ชื่อ อู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองที่เริ่มต้นแพร่ระบาดถูกเปลี่ยนเป็น Tu Han และมีภาพค้างคาวที่เชื่อกันว่าเป็นภาหะของโรค

ประเภท