Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010001 เสื้อ มายด์ ภัสราวลี เสื้อ SHT-POL-0001 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010004 เสื้อ เบื่อ112 เสื้อ SHT-POL-0004 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010005 เสื้อ ชาวไพร่สู้ เสื้อ SHT-POL-0005 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010008 เสื้อ รุ้ง ปนัสยา เสื้อ SHT-POL-0008 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010009 เสื้อ ชูสามนิ้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสื้อ SHT-POL-0009 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010010 เสื้อ จะ 4 ปีแล้วนะ ไอ้สัตว์ เสื้อ SHT-POL-0010 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010011 เสื้อ MR.ต๊ะติงต๊อง โฆษกบริษัทอาหารหมา เสื้อ SHT-POL-0011 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010012 เสื้อBNK44 กูกลับมาแล้ว เสื้อ SHT-POL-0012 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010014 เสื้อเสือดำ อยากเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0014 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010025 เสื้อ Thai Say No เสื้อ SHT-POL-0025 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010028 เสื้อ MBK39 ลายลูกกรงสีดำ เสื้อ SHT-POL-0028 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010050 เสื้อ Speech Limit 44 เสื้อ SHT-POL-0050 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010053 เสื้อ คนอยากเลือกตั้ง UN62 เสื้อ SHT-POL-0053 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010061 เสื้อ สกรีนลายมือทนายอานนท์ เสื้อ SHT-POL-0061 ไม่อยู่ฯ
0000010066 เสื้อ ภาพล้อประยุทธ์บนกราฟฟิกคอมมิวนิสต์ เสื้อ SHT-POL-0066 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010068 เสื้อ ยกเลิก 112 โดย Shirtpaganda เสื้อ SHT-POL-0068 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010071 เสื้อ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เสื้อ SHT-POL-0071 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010074 เสื้อ Nipphan Submarine เสื้อ SHT-POL-0074 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010076 เสื้อ เดินเชียร์ลุง เสื้อ SHT-POL-0076 ไม่อยู่ฯ
0000010080 เสื้อ Darth Prayuth เสื้อ SHT-POL-0080 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010085 เสื้อ MBK39 ตัวหนังสือม่วง เสื้อ SHT-POL-0085 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010086 เสื้อ 1 2 3 4 5 I here too เสื้อ SHT-POL-0086 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010087 เสื้อ เห็นหัวกูบ้าง เสื้อ SHT-POL-0087 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010089 เสื้อ I here too เสื้อ SHT-POL-0089 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010090 เสื้อ อยู่ไม่เป็น เสื้อ SHT-POL-0090 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ