Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
ME-0005 ซีดี : วีซีดีเมืองไทยรายสัปดาห์ คอนเสิร์ตการเมือง ครั้งที่ 16 สื่อมีเดีย อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010004 เสื้อ: เบื่อ112 เสื้อ SHT-POL-0004 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010006 เสื้อ: Vote No ไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือก เสื้อ SHT-POL-0006 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010008 เสื้อ รุ้ง ปนัสยา เสื้อ SHT-POL-0008 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010009 เสื้อ ชูสามนิ้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสื้อ SHT-POL-0009 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010010 เสื้อ จะ 4 ปีแล้วนะ ไอ้สัตว์ เสื้อ SHT-POL-0010 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010012 เสื้อBNK44 กูกลับมาแล้ว เสื้อ SHT-POL-0012 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010014 เสื้อเสือดำ อยากเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0014 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010015 เสื้อ ศรัทธาประชาชนคือประชาธิปไตย เสื้อ SHT-PO-0015 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010016 เสื้อ เผด็จการจงพินาศ เสื้อ SHT-POL-0016 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010018 เสื้อ เราจะรอเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0018 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010019 เสื้อ เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมกันปฏิรูป เสื้อ SHT-POL-0019 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010020 เสื้อ ความเป็นธรรมย่อมอยู่เหนือทุกสถาบัน (สีขาว) เสื้อ SHT-POL-0020 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010021 เสื้อ RDN50 คนอยากเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0021 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010022 เสื้อ No นายกคนนอก (สีแดง) เสื้อ SHT-POL-0022 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010023 เสื้อ รังเกียจเผด็จการ Down with the Junta เสื้อ SHT-POL-0023 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010024 เสื้อ คณะราษฎร (สีแดง) เสื้อ SHT-POL-0024 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010025 เสื้อ Thai Say No เสื้อ SHT-POL-0025 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010026 เสื้อ ศรัทธาประชาชนคือประชาธิปไตย (สีแดง) เสื้อ SHT-POL-0026 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010027 เสื้อ ประชาธิปไตยต้องไปต่อ เสื้อ SHT-POL-0027 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010028 เสื้อ MBK39 ลายลูกกรงสีดำ เสื้อ SHT-POL-0028 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010029 ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เสื้อ SHT-POL-0029 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010031 เสื้อ: ตลก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสื้อ SHT-POL-0031 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010032 เสื้อ คุณซาบซึ้ง เสื้อ SHT-POL-0032 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010033 เสื้อ Free Pai (เวอร์ชันรูปวังสะพุง) เสื้อ SHT-POL-0033 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ