Skip to main content

สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยุติการรุนแรง และให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท

คำสำคัญ