Skip to main content

เสื้อBNK44 กูกลับมาแล้ว ของเพจจะ 4 ปีแล้วนะไอ้สัตว์ ซึ่งเป็นเสื้อที่ระลึกของคอนเสิร์ต BNK44 4 ปีได้แดกแต่คุ๊กกี้เสี่ยงทาย สวนครูองุ่นมาลิก 25 พฤศจิกายน 2561

ประเภท