Skip to main content

เสื้อนายสั่งมาเสือก ทำขึ้นโดย พึ่งบุญ ใจเย็น ศิลปินจากเชียงใหม่ ในปี 2564 คาดว่าทำขึ้นมาเสียดสีตำรวจที่มักติดตามนักกิจกรรมที่เห็นต่างจากรัฐ

ประเภท

คำสำคัญ