Skip to main content

เสื้อหนักแผ่นดิน... ลดๆ ลงหน่อยหนักไปแล้วเนอะ ทำโดยBOYA ในช่วงปี 2563 - 2564 คาดว่าน่าจะเสียดสีกรณีที่ผบ.ทบ.พูดทำนองว่าให้นักการเมืองที่จะลดงบกองทัพไปฟังเพลงหนักแผ่นดินช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2562

ประเภท

คำสำคัญ