Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
เสื้อ ปล่อยเพื่อนเรา โดย พลเมืองโต้กลับ เสื้อ SHT-SPG-0009
เสื้อ มายด์ ภัสราวลี เสื้อ SHT-POL-0232 ไม่อยู่ฯ
เสื้อ วงสามัญชน เสื้อ SHT-SPG-0002 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ สามัญชน โดยกลุ่มดาวดิน เสื้อ SHT-SPG-0003 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ อย่าแตะกรวย อาจถึงตาย เสื้อ SHT-POL-0103
เสื้อ ฺBangkok Dangerous เสื้อ SHT-POL-0075
เสื้อ เทพารักถิ่น หยุดถ่านหิน เสื้อ SHT-ENC-0003 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ เปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญแห่งชาติ (สีฟ้า) เสื้อ SHT-WEL-0004 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ เราไม่ทอดทิ้งกัน ศปช. เสื้อ SHT-POL-0083
เสื้อ ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรรม เสื้อ SHT-POL-0250 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
เสื้อ ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับ รัฐธรรมนูญรัฐประหาร (2550) เสื้อ SHT-POL-0233
เสื้อจ่านิวจำลอง (สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์) เสื้อ
เสื้อพิมพ์ลายสุรชัย แซ่ด่าน และหมวกดาวแดงมีลายเซ็นของสุรชัย แซ่ด่าน เสื้อ
แก้รัฐธรรมนูญ แก้พันธนาการ โบว์ขาว
แถลงการณ์ คณะราษฎรยกเลิก112 แถลงการณ์ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
แฮชแท็ก #ให้มันจบที่รุ่นเรา ป้ายประท้วง
โปสเตอร์ ร้อยเอ็ด เราไม่เอาเผด็จการ โปสเตอร์
โปสเตอร์ปล่อยนักโทษการเมือง โปสเตอร์
ใช้เลือดเท่าไหร่หนอ ล้างสังคมทราม ป้ายประท้วง
ใบปริญญาที่ถูกฉีก ใบปริญญา
ใบปริญญาเลอะสี ใบปริญญา
ไก่โอ้ก พร้อพ
ไม่ใช่สายตำรวจผมไปบวชมา ป้ายประท้วง