Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
POS-0062 Election Through Poster 2023 - ทราบแล้วโหวต โปสเตอร์ POS-0062 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0063 ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง โปสเตอร์ POS-0063 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0064 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จมน้ำ โปสเตอร์ POS-0064 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0065 #ม็อบ20กุมภา กูไม่ไว้ใจมึง โปสเตอร์ POS-0065 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0066 กระดาษรองนั่ง "เหลี่ยมจัด" โปสเตอร์ POS-0066 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0067 หยุดยื้อเลือกตั้ง หยุดสืบทอดอำนาจ โปสเตอร์ POS-0067 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0068 สารคดี ไกลบ้าน โปสเตอร์ POS-0068 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0069 สมยศ พฤกษาเกษมสุข โปสเตอร์ POS-0069 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0070 Three Fuck โปสเตอร์ POS-0070 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0071 นิรโทษกรรมประชาชน อัญชัญ ผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมือง โปสเตอร์ POS-0071 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0072 ผลงานการ์ตูนการเมืองของ ทองธัช เทพารักษ์ โปสเตอร์ POS-0072 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0073 LOOKING THROUGH BARS HURTS โปสเตอร์ POS-0073 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0074 เชิญชวนร่วมแสดงพลังคัดค้านการค้าเสรีที่ไม่เป็นธรรม โปสเตอร์ POS-0074 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0075 ภาพศิลปะชูสามนิ้ว โปสเตอร์ POS-0075 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0076 ภาพวาดล้อการเมืองยุค "อภิสิทธิ์" โปสเตอร์ POS-0076 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0077 ภาพวาดแคมเปญ Free SomYot โปสเตอร์ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0078 112 กฎหมายเหยียบหัวประชาชน โปสเตอร์ POS-0078 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0079 รณรงค์เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาครั้งที่ 5 ปี 2556 โปสเตอร์ POS-0079 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0080 ภาพศิลปะการเมืองโดย DFK_SFW โปสเตอร์ POS-0080 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0081 ร่วมใจชาวไทย นายกมาจากการเลือกตั้ง โปสเตอร์ POS-0081 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0082  ประชาสัมพันธ์กระบวนการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559 โปสเตอร์ POS-0082 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0083 17 ตุลาฯ ตาสว่างกว่าเดิม โปสเตอร์ POS-0083 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0084 PrachathipaType โปสเตอร์ POS-0084 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0085 No More Dictatorship in Thailand โปสเตอร์ POS-0085 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
POS-0086 เหตุการณ์ 6 ตุลา โปสเตอร์ POS-0086 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ