Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
เสื้อ ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับ รัฐธรรมนูญรัฐประหาร (2550) เสื้อ SHT-POL-0233
เสื้อจ่านิวจำลอง (สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์) เสื้อ
เสื้อพิมพ์ลายสุรชัย แซ่ด่าน และหมวกดาวแดงมีลายเซ็นของสุรชัย แซ่ด่าน เสื้อ
เสื้อยืด Do you hear the people sing และภาพวาดของโคเซ็ท เสื้อ
แก้รัฐธรรมนูญ แก้พันธนาการ โบว์ขาว
แถลงการณ์ คณะราษฎรยกเลิก112 แถลงการณ์ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
แฮชแท็ก #ให้มันจบที่รุ่นเรา ป้ายประท้วง
โปสเตอร์ ร้อยเอ็ด เราไม่เอาเผด็จการ โปสเตอร์
โปสเตอร์ปล่อยนักโทษการเมือง โปสเตอร์
ใช้เลือดเท่าไหร่หนอ ล้างสังคมทราม ป้ายประท้วง
ใบปริญญาที่ถูกฉีก ใบปริญญา
ใบปริญญาเลอะสี ใบปริญญา
ไก่โอ้ก พร้อพ
ไม่ใช่สายตำรวจผมไปบวชมา ป้ายประท้วง