Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
SHT-RED-0021 เสื้อ: เรารักตำรวจ เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
SHT-RED-0022 เสื้อ: ทักษินขอส่งความสุขวันสงกรานต์ เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
SHT-RED-0023 เสื้อ: แดงสยาม เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
SHT-RED-0024 เสื้อ: หาเสียงพรรคเพื่อไทย ขอบคุณทุกคะแนนเสียง เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
SHT-RED-0025 เสื้อ: สปช. เสียงประชาชน เพื่อประชาชน เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
SHT-SOC-0003 เสื้อ: International Women's Day RANGSIT LABOR UNION GROUPS เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
SHT-SOC-0005 เสื้อ: ASEAN-No more talk! เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
VNY-001 ป้ายไวนิล การรณรงค์จับตาการเลือกตั้งปี 2566 ป้ายไวนิล ไม่อยู่ฯ
กระดาษเอสี่ พิมพ์หน้า Thai in Exile หรือผูัลี้ภัยทางการเมืองไทย โปสเตอร์
กระเป๋าผ้า: บุ้ง ทะลุวัง ที่ระลึกงานฌาปนกิจ 19 พ.ค. 2567 ของใช้ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
กีตาร์ของ ตาร์ วันเฉลิม กีตาร์ n/a ไม่อยู่ฯ
กุญแจมือพลาสติก กุญแจมือ
ของที่ระลึก: หมุดคณะราษฏร-ประชาชนสุขสันต์หน้าใส (ด้านหน้า-หลัง) ของที่ระลึก อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
ของสะสมจากการชุมนุม 19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร พวงกุญแจ
คณะราษเก็ต สเก็ตบอร์ด
คอลเลคชัน: ภาพการรื้อถอนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ วงเวียนหลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ สื่อมีเดีย ไม่อยู่ฯ
คอลเลคชันป้ายไม้ โดยสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ กราฟฟิตี ไม่อยู่ฯ
คอลเลคชันผ้าคาดหัว ผ้าคาดหัว
คำถวายฏีกา ขอพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติ คำถวายฎีกา STA-POL-0028
คำประกาศคณะราษฎร ณ. อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี แถลงการณ์ STA-POL-0013
คำแถลงด้วยวาจา ของผู้นำเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อรัฐสภา เอกสาร
จดหมายข่าวจากวรัญชัย โชคชนะ เอกสาร อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
จดหมายถึงลูกของสมยศ พฤกษาเกษมสุข จดหมาย
จดหมายเปิดผนึกของ ขนุน สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ จดหมาย
จดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฏีกา เอกสาร อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ