Skip to main content

คู่มือการรักษาพยาบาลของหมอในป่า

ปีที่จัดพิมพ์ ไม่ทราบ

จัดพิมพ์ด้วยวิธีการโรเนียว เอกสารไม่สมบูรณ์และ ได้รับมาจากสหายที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในเขตป่าเขากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ไฟล์แนบ
Attachment Size
tarahmxpa.pdf 17.53 MB