Skip to main content

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance”

โดย

พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา 13.00-16.00 น.

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมภาพยนต์และเสวนาในหัวข้อ

“หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน”

Speaker

-จารุพล เจริญพิเชฐ (ผู้กำกับ The Existance of Babylon ขตฺติยนคร)

-ณัฐวร สุริยสาร (ผู้กำกับ 4+2563 หลักฐานเล่าสมัย)

-ณัชปร นามเมือง จาก iLaw ผู้ร่วมเขียน There’s Always Spring

Moderator

อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน

ร่วมรับชมภาพยนต์ 3 เรื่อง เมืองฟ้าอมร Bangkok 2564, The Existance of Babylon ขตฺติยนคร, 4+2563 หลักฐานเล่าสมัย และร่วมเสวนากันต่อกับผู้กำกับและนักเขียนภายใต้หัวข้อ “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน”

กำหนดการ

13.00 - 14.00 กิจกรรมฉายหนัง 3 เรื่อง

- The Existence of Babylon ขตฺติยนคร (2021 / 19:55 min)

- เมืองฟ้าอมร Bangkok 2564 (2021 / 20:36 min)

- 4+2563 หลักฐานเล่าสมัย

14.00 – 16.00 วงเสวนา “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน”

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

และรับชมถ่ายทอดสดได้ที่เพจ พิพิธภัณฑ์สามัญชน

#วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน #EvidencesofResistance #พิพิธภัณฑ์สามัญชน #พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ #Kinjaicontemporary

________________

For more information

02 696 6610