Skip to main content

จบลงไปแล้วสำหรับนิทรรศการ Uprising 2020 นิทรรศการประกอบรายวิชาสังคมไทยและโลกาภิวัฒน์ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ทางพิพิธภัณฑ์จึงขอประมวลภาพนิทรรศการมาแบ่งปัน ณ. ที่นี้

Uprising 2020 

องค์ที่ 1 รวมปรากฎการณ์ Flash Mob

แสดงเสื้อจากกลุ่มนักกิจกรรมจากขอนแก่นและมหาสารคามที่ทำขึ้นเพื่อระดมทุนช่วงแฟลชม็อบ รวมถึงตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การชุมนุมออนไลน์ที่นิสิตนักศึกษาแต่ละมหาลัยจัดทำขึ้น ป้ายกระดาษเอสี่สุดครีเอตที่นศบางคนทำขึ้นมาชูในม็อบ ไปจนถึง "ไก่โอ้ก" ของเล่นประจำม็อบล่าสุดที่มาแทนมือตบ ตีนตบและนกหวีด

องค์ที่ 2 จากวิ่งไล่ลุงถึงแก้รัฐธรรมนูญ

แสดงเสื้อและของสะสมจากปรากฎอาร์เคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ เช่น เสื้อวิ่งไล่ลุงและเดินเชียร์ลุง กิจกรรมออกกำลังเพื่อสุขภาพและการเมือง ป้ายกระดาษคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเสื้อรณรงค์ประเด็นรัฐธรรมนูญ 3 ยุค ได้แ่ก เสื้อคัดค้านประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 เสื้อศูนย์ปราบโกงปี 2559 และเสื้อ ร่วมรื้อ ร่วมร่าง ร่วมสร้างรัฐธรรมนูญของ iLaw ปี 2563

องค์ที่ 3 การอุ้มหายและความรุนแรง

รวบรวม timeline ชีวิตและการถุกอุมหายของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยการเมืองชาวไทยในกัมพูชา จัดทำโดย Amnesty International Thailand เสื้อรณรงค์รูปวันเฉลิมและสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ผู้ลี้ภัยการเมืองไทยสองคนจากหลายคนที่หายสาบสูญและตัวอย่างคอลเลคชันโปสเตอร์ คนหายจาก Spring Movement
ทางพิพิธภัณฑ์ขอขอบคุณ Amnesty International Thailand และ iLaw รวมทั้งวิชาสังคมไทยและโลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ให้พื้นที่เราไปร่วมจัดนิทรรศการและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา

------------------------------------------

นักวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงกำไรใดที่สนใจให้เราไปจัดกิจกรรมหรือยืมสิ่งของจัดแสดงไปใช้ประโยชน์สามารถติดต่อเรามาได้