Skip to main content

ลักษณะ : ธงสีแดง สกรีนลายรูป ทักษิน ชินวัตร

ขนาด : 26*19 นิ้ว

ปีที่จัดทำ : -

ได้รับจาก : มณฑา แสงเปล่ง ได้รับเมื่อ 6 มิ.ย. 2567

ประเภท

หมวดหมู่