Skip to main content

หนังสือพิมพ์เก่าเหตุการณ์ร่วมสมัย 14 ตุลาคม 2516 สองฉบับ ได้แก่

   สำนักพิมพ์เดิลินิวส์ เมื่อ 27 ตุลาคม 2516 

   สำนักพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อ 18 ตุลาคม 2516

ได้รับจาก: ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเมื่อ 13 มิถุนายน 2567

ประเภท