Skip to main content

ลักษณะ : เสื้อยืดสีขาว

ด้านหน้าพิมพ์ข้อความสีดำประกอบหัวใจสีแดง "เรารักตำรวจ"

ดานหลังพิมพ์ข้อความสีดำ "เรารักพระบรม"

ขนาด : Free Size

ปีที่จัดทำ : -

ได้รับจาก : มณฑา แสงเปล่ง ได้รับเมื่อ 6 มิ.ย. 2567

ประเภท

หมวดหมู่