Skip to main content

ลักษณะ : เสื้อยืดสีดำ

ด้านหน้าพิมพ์กราฟฟิกรูปปูสีแดง ประกอบข้อความสีขาว "Red Crab Fans"

ขนาด : L

ปีที่จัดทำ : -

ได้รับจาก : มณฑา แสงเปล่ง ได้รับเมื่อ 6 มิ.ย. 2567

หมายเหตุ : มีทั้งหมด 4 ตัว

ประเภท

หมวดหมู่

คำสำคัญ