Skip to main content

เสื้อ: วันกรรมกรสากล2555 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

ลักษณะ: เสื้อพื้นสีดำ สกรีนลายโลโก้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย THAI LABOUR SOLIDARITY COMMITTEE ด้านหน้าบริเวณอกขวา 

ส่วนด้านหลังสกรีนลายเส้นวาดรูป 4 มือที่กำลังกำหมัด  ระบุข้อความ "วันกรรมกรสากล2555 กรรมกรทั้งผอง จงรวมกันเข้า" WORKERS OF THE WORLD UNITE! THAI LABOUR SOLIDARITY COMMITTEE- TLSC MAYDAY 2022

ปีที่ใช้: พฤษภาคม 2555

ขนาด: XXL

ได้รับจาก: ศูนย์ทนาย

ประเภท