Skip to main content

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้ง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักกิจกรรมกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 จากการปราศรัยระหว่างการชุมนุม 19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร เคยนำจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ไปตระเวนอ่านตามสถานที่ต่างๆ ทั้งกระทรวงยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ทำเนียบรัฐบาลและศาลอาญา เพื่อเรียกร้องให้เคารพสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยคดีการเมือง

รุ้งอ่านจดหมายนี้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 หนึ่งวันก่อนวันที่อัยการนัดเธอฟังคำสั่งคดีมาตรา 112 จากการร่วมปราศรัยในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ซึ่งในนัดนั้นอัยการเลื่อนการสั่งคดีออกไป แต่หลังจากนั้นในนัดต่อมาวันที่ 8 มีนาคม 2564 อัยการมีคำสั่งฟ้องปนัสยาและเธอกูถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีเรื่อยมา

วัสดุ กระดาษ a4 จำนวนสองแผ่น 

Holding Number STA-POL-0006-1, STA-POL-0006-2