Skip to main content

สติ๊กเกอร์ วลีเด็ดหาเสียงจากพรรคพลังประชารัฐ ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566

 

ปีที่ใช้: 2566

ผู้จัดทำ: พรรคพลังประชารัฐ

ขนาด 18* 15 นิ้ว

ลักษณะ: สติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีน้ำเงิน แดง พื้นหลังสีขาว

ประเภท