Skip to main content

นักข่าวได้เอกสารนี้มาจากวรัญชัย โชคชนะ เมื่อปี 2567 ระบุข้อความว่า

ด่วนมาก กลุ่มปกป้องประชาธิปไตย (ป.ป.ต) จัดชุมนุมรวมตัวยกเลิก พ.ร.บ ชุมนุมสาธารณะและผลักดัน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมทุกวัน จนกว่าจะสำเร็จ เริ่ม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (หน้าร้านแม็คโดนัลท์)

กระดาษสีขาว ตัวอักษรสีดำ

ขนาด 4.5 * 5.5 นิ้ว

ประเภท