Skip to main content

จัดทำโดยคุณสุวรรณา ตาลเหล็ก เพื่อมอบให้ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 และคดีการเมืองอื่นๆบางส่วนที่มีกำหนดเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.นนทบุรีในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

 

ประเภท