Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์ ประกวดหนังสั้น หนัง(น่าจะ)แบน ไปให้สุดขอบเซ็นเซอร์ อย่างมีชั้นเชิงศิลปะ

ปีที่ทำ/ใช้งาน  2556

ผู้จัดทำ  iLaw ร่วมกับ นิตยสารไบโอสโคป และเครือข่ายคนดูหนัง

รายละเอียด การประกวดหนังสั้นล้อเลียนการเซ็นเซอร์ในหัวข้อ "หนังน่าจะแบน" โดยชวนให้คนช่วยกันคิดและผลิตหนังสั้นที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงจะถูกแบนตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 (พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ) ภายใต้แนวคิด “ไปให้สุดขอบเซ็นเซอร์ อย่างมีชั้นเชิงศิลปะ” 

 
จำนวน 3 แผ่น

ขนาด 9*12.5 นิ้ว

หมายเหตุ: โปสเตอร์ที่ระบุข้างต้นเป็นโปสเตอร์เพียงบางส่วนในกิจกรรม

ประเภท

หมวดหมู่