Skip to main content

ป้ายกระดาษเหล่านี้ถูกทำขึ้นใช้ในงานรำลึก 15 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสภ.ตากใบ นราธิวาส กลุ่มนักศึกษาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมรำลึกขึ้นที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพ โดยนอกจากจะมีการอ่านแถลงการณ์แล้วทางกลุ่มยังมีการแสดง Art Performance จำลองเหตุการณ์คนนอนเสียชีวิตทับกันเพื่อสะท้อนภาพการขนส่งตัวผู้ถูกจับกุมจากการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ปัตตานี ในลักษณะนอนสุมทับกันบนรถจนส่งผลให้ผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย 78 คน เสียชีวิตระหว่างการส่งตัว ในวันงานผู้จัดกิจกรรมยังได้ทำนกพิราบซึ่งจำลองมาจากนกที่อยู่บนอนุสาวรีย์นกกระดาษสันติภาพมาวางไว้เหนือนักแสดงที่นอนทับกันด้วย โดยหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมระบุว่าสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการไม่ใช่อนุสาวรีย์ แต่ต้องการความจริงว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงหลายๆครั้งรวมทั้งเหตุการณ์ตากใบ 

ข้อมูลของผู้จัดการออนไลน์ระบุว่า “อนุสาวรีย์นกกระดาษ” สร้างขึ้นบริเวณสามแยกถนนระแงะ-มังคา ถนนภูผาภักดี และถนนวิชิตบำรุง ซึ่งอยู่ด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และเยื้องกับสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตัวอนุสาวรีย์ เป็นนกกระดาษสีขาว ทำจากปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2 คูณ 4 เมตร สูง 2.5 เมตร น้ำหนัก 2 ตัน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 เดือนโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และที่สำคัญคือ มีการนำนกกระดาษที่โปรยมาจากท้องฟ้าเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547 มาเคี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกันและนำไปผสมกับปูนที่ใช้ในการก่อสร้าง

(https://mgronline.com/south/detail/9480000122766)

ชวนอ่านกิจกรรมรำลึก 15 ปี เหตุการณ์ตากใบโดย

iLaw

https://www.facebook.com/iLawClub/posts/10162656140680551

(ภาพเหตุการณ์ชุมนุมจากเฟซบุ๊ก iLaw)

ประเภท