Skip to main content

กุญแจมือพลาสติกนี้ใช้รัดข้อมือผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมจากพื้นที่การชุมนุมของคณะราษฎรอีสาน ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ราชดำเนิน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 หนึ่งวันก่อนการชุมนุมใหญ่ของคณะราษฎร

หลังสลายการชุมนุม เจ้าหน้าที่นำกุญแจมือพลาสติกนี้สวมมือผู้ต้องหาส่วนหนึ่งระหว่างพวกเขาอยู่บนรถของเจ้าหน้าที่

พวกเขาถูกสวมกุญแจมือตั้งแต่ถูกเอาตัวขึ้นรถเพื่อนำไปควบคุมที่กองบัญชาการตชด.ภาค 1 ปทุมธานี และแม้พวกเขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่บนรถจนถึงที่หมาย พวกเขายังคงถูกสวมกุญแจมือต่อหลังถึงค่ายตชด.แล้วประมาณ 2 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงมาปลดออกให้

ประเภท