Skip to main content

ไก่โอ้ก ของเล่นใหม่ในพื้นที่การชุมนุมหลังยุคมือตบ ตีนตบ และนกหวีด น่าจะสะท้อนมู้ดแอนด์โทนรวมถึงช่วงวัยของผู้ชุมนุมได้อย่างดี แน่นอนในพื้นที่การชุมนุมมีคนหลายๆวัยอยู่ในนั้นแต่การที่ไก่โอ้กเข้ามาเป็นหนึ่งในพร้อพประจำม้อบก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนหนุ่มสาวออกมาในพื้นที่ชุมนุมมากขึ้น

ประเภท

คำสำคัญ