Skip to main content

ผลงานระดมทุนทำกิจกรรมจาก

กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย (SCFD)

ในช่วงที่เกิดแฟลชม็อบระลอกแรกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนการปิดเมืองช่วงโควิด 19 นักศึกษาในหลายๆมหาวิทยาลัยจัดแฟลชม้อบในมหาวิทยาลัย ปรากฎการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือการประชันกันทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็มีการจัดแฟลชม็อบเช่นกันในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และโปสเตอร์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนั้นก็ดัดแปลงมาจากภาพเขียนของฝรั่งเศสชื่อ La Liberté guidant le peuple (Liberty Leading the People - เสรีภาพนำทางชาวประชา) หนึ่งในภาพเขียนเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศส

ในเวลาต่อมา กลุ่มประชาคมศิลปากรฯ ได้นำภาพแมวมาดัดแปลงเป็นภาพ "Liberty Leading the Cat" ขายเพื่อระดมทุนทำกิจกรรมในราคา 160 บาท ทางเราจึงซื้อมาหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นสนับสนุนการทำกิจกรรมรวมทั้งเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของการนำศิลปะมาปรับใช้ในการรณรงค์การเมืองแบบน่ารักๆ

ประเภท