Skip to main content

วันที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มศิลปินร่วมกันจัดกิจกรรม #ศิลปะปลดแอก ที่หอศิลป์กรุงเทพ ทางพิพิธภัณฑ์ได้เก็บตัวอย่างภาพวาดจากกิจกรรมซึ่งจัดโดย Speedy Grandma ชวนผู้ร่วมงานวาดภาพติดกำแพงเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมาด้วย 

ประเภท