Skip to main content

แม้แต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงนี้จะมีการใช้ # เฉพาะตัว ซึ่งมักตั้งตามสถานที่หรือกลุ่มผู้จัด แต่ #ให้มันจบที่รุ่นเรา ดูจะเป็นคล้ายๆ # กลางที่ปรากฎในทุกการชุมนุมคล้ายจะสื่อว่าการเคลื่ิอนไหวทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้คนรุ่นหลังไม่ต้องมาเผชิญกับสิ่งที่คนรุ่นปัจจุบันต้องเจออยู่

ป้ายนี้ได้มาจากการชุมนุม #ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 กค 2563