Skip to main content

คดี MBK39 เป็นคดีแรกในชุดคดีคนอยากเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 เรื่องห้ามชุมนุมตคั้งแต่ห้าคน จากการออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปี 2561 MBK ย่อมาจากมาบุญครองซึ่งเป็นห้างที่อยู่ใกล้พื้นที่การชุมนุม ส่วนตัวเลข 39 คือจำนวนประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากการร่วมชุมนุมครั้งนั้น เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ผู้ชุมนุมจัดทำกันเองเพื่อใส่ไปรายงานตัวที่ศาล มอบให้พิพิธภัณฑ์โดย อรัญยิกา จังหวะ หนึ่งในผู้ต้องหา

ประเภท