Skip to main content

1 2 3 4 5 I here too ถูกดัดแปลงมาจากท่อนฮุกของเพลง 12345 I love you ของวง the bottom blue ในที่ชุมนุม เมื่อ แอมมี่ the bottom blue ร้องท่อนฮุกของเพลงว่า 12345 ผู้ชุมนุมจะตะโกนรับว่า ไอ้เหี้ยตู่ เพื่อเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีชื่อเล่นว่าตู่ เสื้อจัดทำโดยแฟนเพจเสื้อชุมนุม

ประเภท

คำสำคัญ