Skip to main content

เสื้อระดมทุนของเพจเฟซบู๊กทะลุแก๊ส เพจเฟซบุ๊กที่เป็นผู้ประกาศนัดหมายการชุมนุมของผู้ชุมนุมอิสระที่ใช้วิธีชุมนุมแบบปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แยกดินแดง แต่ไม่มีข้อมูลว่าบุคคลที่เป็นแอดมินเพจคือใคร เคยไปชุมนุมหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมอิสระหรือไม่อย่างไร

ประเภท