Skip to main content

เสื้อ: THALUGAZ

เสื้อระดมทุนของเพจเฟซบุ๊กกทะลุแก๊ส เพจเฟซบุ๊กที่เป็นผู้ประกาศนัดหมายการชุมนุมของผู้ชุมนุมอิสระที่ใช้วิธีชุมนุมแบบปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แยกดินแดง แต่ไม่มีข้อมูลว่าบุคคลที่เป็นแอดมินเพจคือใคร เคยไปชุมนุมหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมอิสระหรือไม่อย่างไร

 

ลักษณะ: เสื้อพื้นสีดำสกรีนลายรูปคนกำลังปาแก๊ส และควันสีแดง THALUGAZ Fuck the police.

ปีที่ใช้: คาดว่าปี 2564

ขนาด: L

ได้รับจาก: 

 

ประเภท

หมวดหมู่