Skip to main content

ลำโพงของเอกชัย เอกชัย หงส์กังวาน เป็นหนึ่งในนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคยถูกทำร้ายรวม 7 ครั้งและถูกเผารถอีกสองครั้ง ลำโพงตัวนี้เอกชัยนำไปใช้รณรงค์คัดค้านการเลื่อนวันเลือกตั้งที่ตรอกข้าวสารในวันที่ 19 มกราคม 2562 หลังกิจกรรมเลิกเอกชัยกำลังจะกลับบ้านแต่ถูกดักทำร้ายร่างกายจึงยกลำโพงนี้ขึ้นเพื่อป้องกันตัวจนลำโพงเสียหายแตกร้าว ส่วนตัวเขาได้รับบาดเจ็บ

ประเภท