Skip to main content

เสื้อ จะ 4 ปีแล้วนะไอ้สัตว์ จัดทำโดยเพจ จะ 4 ปีแล้วนะไอ้สัตว์ เป็นเสื้อที่ระลึกของคอนเสิร์ต จะสี่ปีแล้วนะไอ้สัตว์ ที่จัดแสดงที่อนุสรณ์ 14 ตุลา เมื่อ 12 พฤษภาคม 2561 

 

ประเภท

คำสำคัญ