Skip to main content

เสื้อจ่านิวจำลอง สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ "นิว" เป็นหนึ่งในนักกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักหลังการรัฐประหาร 2557 จากบทบาทของสิรวิชญ์ที่วิพากษ์วิจารณ์คสช. และเป็นผู้จัด/ผู้ร่วมการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง น่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยที่ทำให้เขาถูกทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าโรงพยาบาลถึงสองครั้งในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งระหว่างนั้นเขากำลังอยู่ระหว่างรณรงค์ไม่ให้ส.ว. ร่วมลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ระหว่างที่สิรวิชญ์กำลังจะไปทำธุระส่วนตัว เขาถูกดักทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เสื้อตัวนี้ถูกทำจำลองขึ้นจากเสื้อของสิรวิชญ์ที่ปรากฎตามภาพข่าวเพื่อสะท้อนปัญหาความรุนแรงและการทำร้ายรนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสันติ

ประเภท

หมวดหมู่