Skip to main content

เสื้อรณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง 2564 โดย FreeArt จัดทำ และขายเพื่อระดมทุนให้หมู่บ้านทะลุฟ้า ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ข้างทำเนียบรัฐบาลก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลาย

ประเภท