Skip to main content

เสื้อ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ชูธงแดงที่มีข้อความ "ชาวไพร่สู้" และมีลายด้านหลังว่า ยุบสภา 

คำว่า "ไพร่" เป็นคำที่คนเสื้อแดงหยิบมาใช้แทนตัวเองว่าการต่อสู้ของพวกเขาช่วงปี 2553 เป็นการต่อสู้ระหว่างไพร่กับอำมาตย์

ประเภท