Skip to main content

เสื้อพิมพ์ลายสุรชัย แซ่ด่าน และหมวกดาวแดงมีลายเซ็นของสุรชัย แซ่ด่าน

สุรชัยและผู้ติดตามอีกสองคนติดต่อกับคนรู้จักครั้งสุดท้ายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จากนั้นทั้งสามหายสาบสูญไปก่อนที่จะมีผู้พบสหายภูชนะและสหายกาสะลองเป็นศพลอยตามแม่น้ำโขงส่วนสุรชัยยังไม่พบศพแต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว

ประเภท