Skip to main content

เป็นเสื้อที่ทำขึ้นมาตอบโต้วาทกรรม "ลูกจีนรักชาติ" ถูกถูกใช้โดยสนธิ ลิ้มทองกุล ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ข้อความ "ลูกอีสานรักชาติ" พยายามสื่อว่าคนอีสานเองก็รักชาติไม่ต่างจากคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนข้อความ "ไอ้สนธิเจ๊กกบฎ" เป็นการเสียดสี สนธิ ลิ้มทองกุล จากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคยเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มพันธมิตรก่อนการยึดอำนาจในปี 2549 และการชุมนุมต่อต้านนายกสมัคร - สมชาย ของรัฐบาลพรรคพลังประชาชนช่วงปี 2551 ที่มีการยึดสถานที่สำคัญทั้งทำเนียบรัฐบาลและสนามบินสุวรรณภูมิว่าเป็นการกระทำของกบฎ 

ประเภท

คำสำคัญ