Skip to main content

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance”   

โดย   

พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History และ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยความร่วมมือกับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 66 และ วงเสวนา "บทเรียนจากท้องถนน: พรรคการเมืองกับนโยบายด้านเสรีภาพการชุมนุม"

กำหนดการ 

12.30 - 13.00 ลงทะเบียนเข้างาน
13.00 - 14.00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 66 โดย iLaw
14.00 - 16.00 วงเสวนา  "บทเรียนจากท้องถนน: พรรคการเมืองกับนโยบายด้านเสรีภาพการชุมนุม"

ร่วมสนทนาโดย

เบญจา แสงจันทร์ (ตัวแทนพรรคก้าวไกล)   
รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ (ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ)    
แทนคุณ จิตต์อิสระ (ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์)  
ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ (ตัวแทนพรรคเพื่อไทย)   
ตัวแทนพรรคประชาชาติ (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 

ดำเนินรายการโดย  

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ (ผู้อำนวยการ iLaw)  

เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

และรับชมถ่ายทอดสดได้ที่เพจ พิพิธภัณฑ์สามัญชน และ iLaw   

หมายเหตุวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นิทรรศการวัตถุพยานแห่งการต่อต้าน (Evidences of Resistance) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.*  
#วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน #EvidencesofResistance #พิพิธภัณฑ์สามัญชน #พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ #Kinjaicontemporary   
______________   
For more information   
02 696 6610