Skip to main content

นิทรรศการ R-E-S-I-S-T 2006 - 2022 ของพิพิธภัณฑ์สามัญชน เป็นนิทรรศการชั่วคราวหนึ่งวัน จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน Demo Expo ที่ ลานคนเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหา่คม 2565 นิทรรศการนี้ทางพิพิธภัณฑ์คัดเลือกสิ่งของที่เคยใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ยุคพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ช่วงปี 2548 - 49 จนถึงยุคราษฎร 2563 - 2565 ไปจัดแสดง โดยของสะสมที่ไปไฮไลท์ของงานนี้ได้แก่รูปปั้นของลุงนวมทอง เรียญจตุคามรามเทพรุ่น 1 บาท ปราบกบฎ และอุปกรณ์ตบจากหลากหลายม็อบไปจัดแสดงร่วมกับเสื้อของขบวนการต่างๆรวม 32 ตัว