Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010005 เสื้อ ชาวไพร่สู้ เสื้อ SHT-POL-0005 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010012 เสื้อBNK44 กูกลับมาแล้ว เสื้อ SHT-POL-0012 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010014 เสื้อเสือดำ อยากเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0014 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010061 เสื้อ สกรีนลายมือทนายอานนท์ เสื้อ SHT-POL-0061 ไม่อยู่ฯ
0000010076 เสื้อ เดินเชียร์ลุง เสื้อ SHT-POL-0076 ไม่อยู่ฯ
0000010094 เสื้อ รวมแฮชแทกแฟลชม็อบต้นปี 2563 เสื้อ SHT-POL-0094 ไม่อยู่ฯ
0000010108 เสื้อ ทะลุแก๊ซ เสื้อ SHT-POL-0108 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010112 เสื้อ 112 เพนท์สี เสื้อ SHT-POL-0112 ไม่อยู่ฯ
0000010120 เสื้อ โบว์ธงชาติไทย เสื้อ SHT-POL-0120 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010121 เสื้อ ลูกอีสานรักชาติ เสื้อ SHT-POL-0121 ไม่อยู่ฯ
0000010131 เสื้อ หูกระต่ายนกหวีด เสื้อ SHT-POL-0131 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010136 เสื้อ ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธคสช. (ลายคนถือป้าย) เสื้อ SHT-POL-0136 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010139 เสื้อ ไพร่ เสื้อ SHT-POL-0139 ไม่อยู่ฯ
0000010141 เสื้อ Love Cat Hate Coup เสื้อ SHT-POL-0141 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010150 เสื้อ Virus "Tu" Han เสื้อ SHT-POL-0150 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010154 เสื้อ ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง เสื้อ SHT-POL-0154 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010164 เสื้อ Back to the 80s (สีขาว) เสื้อ SHT-POL-0164 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010166 เสื้อ The 2475 เสื้อ SHT-POL-0166 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010167 เสื้อ ภาพยนต์เรื่องเหยื่ออธรรม เสื้อ SHT-POL-167 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010168 เสื้อ คนอยากเลือกตั้ง RDN50 เสื้อ SHT-POL-168 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010169 เสื้อ Tankman version yellow duck เสื้อ SHT-POL-0169 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010192 เสื้อ แรมโบ้อีสาน เสื้อ SHT-POL-0192 ไม่อยู่ฯ
0000010203 เสื้อ คนมี Powder เสื้อ SHT-POL-0203 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010204 เสื้อ หนักแผ่นดิน เสื้อ SHT-POL-0204 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010205 เสื้อ นายสั่งมาเสือก เสื้อ SHT-POL-0205 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ