Skip to main content

หมุดเฌอจำลอง

หมุดเฌอคือแผ่นเหล็กทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส สลักเป็นภาพใบหน้าของสมาพันธ์ ศรีเทพหรือ เฌอ เยาวชนวัย 17 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนราชปรารภใกล้ซอยรางน้ำเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ระหว่างการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง

หมุดจำลองนี้คุณล้วน ศิลปินผู้ออกแบบหมุดจริงอนุเคราะห์ไฟล์ต้นฉบับให้พิพิธภัณฑ์นำไปทำหมุดจำลองเพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ สะ-สม: ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเขียนที่ Many Cuts Art Space ฉะเชิงเทราช่วงเดือนตุลาคม ปี 2563

ในนิทรรศการครั้งนั้นหมุดเฌอจำลองถูกจัดแสดงในมุมเดียวกับภาพเขียนคุณพะเยาว์ อัคฮาด แม่ของคุณกมนเกด ฮัคฮาด พยาบาลอาสาที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมโดยในภาพดังกล่าวศิลปินวาดจากภาพของคุณพะเยาว์ขณะแสดงละครใบ้เรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกสาวและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อปี 2553

วัสดุโฟมพิมพ์ภาพเคลือบเงา

ภาพมุมนิทรรศการความรุนแรงปี 53 ในนิทรรศ สะ-สม: ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเขียน Many Cuts Art Space ฉะเชิงเทรา ตุลาคม 2563

บน ภาพวาดพะเยาว์ อัคฮาด ระหว่างแสดงละครใบ้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวและผู้เสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์สลายการชุมนุม
(Holding Number  SHT-POL-0212)

ซ้าย เข็มกลัดพิมพ์ภาพวาดจำลองเหตุการณ์พยาบาลอาสากมนเกดหลังถูกยิงเสียชีวิต เข็มกลัดชิ้นนี้คุณพะเยาว์นำไปกลับบนผ้าดำระหว่างทำกิจกรรมรำลึกที่หน้าวัดปทุมวนารามเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 หลังเสร็จกิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์ขออนุญาตคุณพะเยาว์นำกลับมาเพื่อทำการเก็บรักษา

กลาง เสื้อเปื้อนเลือดจำเลอง จากละครจำลองเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 แสดงระหว่างการชุมนุม 19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร 19 - 20 กันยายน 2563

ขวา หมุดเฌอจำลอง

  

 

ประเภท