Skip to main content

เสื้อรูปจอมพลป. กับข้อความ "เชื่อกูแต่แรกก็จบแล้ว" น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากมีมบนโลกอินเทอร์เน็ต ซื้อจากหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ประเภท

คำสำคัญ