Skip to main content

เสื้อตัวนี้ผลิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 หลังมีการรณรงค์เข้าชื่อประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยรวบรวมรายชื่อคนที่ถูกดำเนินคดีนี้ตั้งแต่ปี 2563 ไว้ด้านหลังเสื้อ จัดทำโดย Shirtpaganda

ประเภท

คำสำคัญ